Hinnoittelu
Hinnat: (Kalastajantalo, tähän hintaan enintään 5 henkilöä tai perhe)
Kalastajantalo, 1 vrk 1750 NOK
Privat Dormikuoppa 1 vrk 750 NOK/hnk. (Enintään 3 lupaa/vrk.)
en.png fi.png no.png de.png
Copyright © www.fishermanslodge.net 2011 - All rights reserved